Erfa av ERFA

SFOs satsning på ERFA-grupper startade 2012 och har blivit en succé. Verksamheten har spridit sig över landet och omfattarna nu många grödor. Det är ett bra sätt för lantbrukare att utbyta erfarenhet, utvecklas och för nya odlare att snabbt komma in i specialgrödornas odlingsteknik.
chevron-down