ESGG trycker på för ekologiskt utsäde

En gång om året träffas sju europeiska länder för att dryfta aktuella frågor i fröodlingsbranschen. Årets träff hade fokus på IPM, ekologiskt utsäde samt utvecklingen för de olika fröslagen.
chevron-down