Etablera tidigt - hacka ofta

Vallfröproduktion i ekologiska utsädesodlingar kräver en konkurrenskraftig avkastning där krav på renhet och grobarhet säkerställs. Etableringsteknik och tidpunkt för sådd och hackning är avgörande för en bra fröskörd visar storparcellförsök i Mellansverige.

chevron-down