Etablering av ängsgröe i ärter och vårkorn.

Tre försök visar att etablering av ängsgröe i ärter gav 300-500 kg/ha högre fröskörd jämfört med ängsgröe etablerad i vårkorn. Etablering av ängsgröe mellan raderna på vårkornet gav ca 10 % högre skörd jämfört med etablering av vårkorn och ängsgröe i samma rad.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down