Etablering av ängsgröe i korn eller ärter

Ett försök visade att etablering av ängsgröe i ärter gav nästan dubbelt så hög skörd som etablering i vårkorn. Vid etablering i vårkorn blev merskörden 213-276 kg/ha om man ökade radavståndet i vårkornet från 12 cm till 24 cm.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down