Etablering av ängsgröe i vitklöver.

12 försök i två försöksserier visade att Hussar fungerar bättre än Express vid bortsprutning av vitklöver i vitklöver med insådd av ängsgröe. Vitklövern måste vara i god tillväxt vid sprutning på hösten.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down