Etablering av ängsgröe i vitklöver.

Sex försök visar att Atlantis WG ger en sämre effekt än Hussar OD vid bortsprutning av vitklöver i vitklöver med insådd av ängsgröe. Blandning av Hussar OD med Express ST eller Boxer EC gav inte bättre effekt på vitklövern.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down