Etablering av ängsgröe i vitklöver.

Åtta försök i två försöksserier visar att Matrigon, eventuellt i kombination med Ariane FG, kan spruta bort vitklövern i vitklöver med insådd av ängsgröe.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down