Etablering av ängsgröe.

Danska försök med etablering av gräsmattor visar stora skillnader på groningshastigheten i ängsgröe, engelskt rajgräs och rödsvingel. Ängsgröe har ett särskilt stort behov av värm och fuktig jord för att uppnå en bra etablering.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down