Etablering av ängssvingel.

Äldre treåriga försök visade att en tidig, stråstyv skyddsgröda som etableras med låg utsädesmängd och gödslas måttligt är idealisk vid etablering av ängssvingel.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down