Etablering av engelskt rajgräs

Två försök med etablering av engelskt rajgräs viste inga statistisk signifikanta skillnader mellan olika etableringsmetoder eller olika strategier för ogräsbekämpning insåningsåret.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down