Etablering av höstraps – många vägar öppna

Det verkar finnas många vägar att ta för att etablera en höstrapsgröda. Det visade åtminstone försöksresultaten från det allra första året i en etableringsserie i höstraps. Det budskapet bör glädja uppfinningsrika
oljeväxtodlare i landet.
chevron-down