Etablering av höstraps

Såbäddsberedning, utsädesmängd och såtidpunkt är faktorer som måste beaktas inför höstsådden.
chevron-down