Etablering av hundäxing.

Ett försök med etablering av hundäxing visar att man max bör ha en utsädesmängd på 300 grobara frön per kvadratmeter. Insådd i höstvete på hösten gav en statistisk signifikant skördeökning jämfört med insådd i vårkorn medan radavståndet inte hade någon betydelse.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down