Etablering av hundäxing.

Äldre treåriga försök visar att en tidig, stråstyv skyddsgröda som etableras med låg utsädesmängd på 24 cm radavstånd och gödslas måttligt är idealisk vid etablering av hundäxing.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down