Etablering av rajsvingel

Tre års försök visade att rajsvingel av rörsvingeltyp (Hykor och Felina) bör sås med ett radavstånd på 12-24 cm och en utsädesmängd på 8 kg/ha. I rajsvingel av rajgrästyp (Paulita, Felopa och Perun) spelade radavstånd och utsädesmängd mindre roll.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down