Etablering av rödsvingel

Äldre treåriga försök viste att en tidig, stråstyv skyddsgröda som etablerades med låg utsädesmängd och gödslades måttligt var idealisk vid etablering av rödsvingel. Radavståndet i skyddsgrödan hade mindre betydelse.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down