Etablering av rörsvingel och bekämpning av vitgröe.

Ett försök viste att skyddsgrödan bör sås med 24 cm radavstånd vid etablering av rörsvingel. Däremot behöver man inte minska utsädesmängden. Boxer skadade inte rörsvingelen vid behandling på hösten insåningsåret.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down