Etablering avgör vallfröskörden

Rätt etablering är förutsättningen för en lyckad vallfrögröda. Etableringsförsöket på Borgeby visar tydligt skillnaden på dålig, halvbra och fullgod etablering för 5 vallfröarter. Dessa har väldigt olika krav på insåningsgrödan vad gäller ljusinsläpp som kan varieras med bland annat utsädesmängd, radavstånd och etableringstidpunkt. Välj rätt teknik och du har lagt grunden för en god skörd.
chevron-down