Etablering kan påverka loppor

Jordloppor och dess påverkan på våroljeväxter studeras sedan flera år intensivt i Mälardalen. År 2017 fördjupades studierna på etableringsteknikens påverkan på förekomsten av jordloppor. Tre metoder jämfördes och skillnaderna i detta försök var påfallande med högst förekomst vid konventionell etablering.
chevron-down