Etablering, pollinering och reglering ger framgång på Krenkerup

Krenkerup Gods i Danmark rattas med bravur av Mathias Knudsen – en ung inspektor med erfarenhet från Sverige. Höstraps har en given plats, men det är gräs- och klöverfrö som dikterar växtföljden. Etablering, pollinering och tillväxtreglering är grundbultarna i den framgångsrika fröodlingen.

chevron-down