Etableringstidpunktens och utsädesmängdens inflytande på fröskörden i ängssvingel.

Tre försök med olika etableringstidpunkter och utsädesmängder i ängssvingel visade att etablering av ängssvingel i renbestånd gav högre skörd än etablering i skyddsgröda. Etableringen i renbestånd ska ske senast i mitten av juli. Lägst utsädesmängd (400 frön/m2) gav i tre av fyra försöksled högst skörd.


Finskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down