Etableringstidpunktens och utsädesmängdens inflytande på fröskörden i rödklöver.

10 försök visade ingen positiv effekt av hög utsädesmängd i rödklöver vid etablering på våren. De högsta skördarna fick man i rödklöver med vårkorn som skyddsgröda.


Finskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down