Ett för skräppligt ogräs

Skräppa är en riktig skurk i klöverfröodlingar. Håll undan i växtföljden och rensa i klöverfältet. Har fröna väl hamnat i bingen går de nästan inte att rensa bort.
chevron-down