Ett steg i rätt riktning

Med 2020 års fröpriser i hamn ser vi att i stort sett samtliga konventionellt odlade fröslag avräknades högre 2020 än 2019. Men även hög fröskörd och kvalitet är avgörande för en god odlingsekonomi.
OBS artikel med bilaga - samtliga fröpriser!
chevron-down