EU lägger tak på vallfröodlingen

Beslut har nu tagits om EU:s nya vallfröstöd. För svensk del kan detta komma att innebära sänkningar av stödet om tilldelade kvoter överskrids.
chevron-down