Experiment som blev ekonomisk ryggrad

Hos Joakim Borgs i Dalarna är höstraps den ekonomiskt bästa grödan. Nötflytgödsel agerar fullgödselmedel och tidig sådd i månadsskiftet juli–augusti ger kraftiga plantor. Snittskörden ligger på nästan 4,5 ton per hektar.
chevron-down