Exploatering av höga P-tillstånd 2003.

R3-3038. Långliggande försöksserie med flera olika grödor varav höstraps är en.
chevron-down