Extra putsning ger plus

Den pågående klimatförändringen ger allt längre och starkare hösttillväxt i frövallarna. För att inte möta vintern med alltför kraftig skördenedsättande päls kan en ny putsnings- och gödslingsstrategi vara aktuell. Det visar två försök i rödsvingel och rörsvingel 2020. Serien fortsätter 2021.
chevron-down