Faktorer som avgör fröskörden i engelskt rajgräs

Två försök med tre olika sorter av engelskt rajgräs viste att fröskörden ökade om antalet frö per ax eller antalet småax per ax ökade. Däremot fanns det inget samband mellan fröskörden och antalet fertila skott per m2 eller frövikten.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down