Falsk såbädd är sant

Tekniken med falsk såbädd kan vara effektiv på att bekämpa ogräs. Det visar praktisk erfarenhet, men också ett orienterande försök i vårraps under 2006. Tidig harvning följd av Roundup före sådd minskade gräsförekomsten med 50 procent.
chevron-down