Falsk såbädd och ogräsreglering i ängsgröe etablerad i renbestånd.

Två försök visar att både falsk såbädd och ogräsreglering med Hussar OD reducerar mängden av vitgröe i ängsgröe etablerad i renbestånd. Hussar OD kan dock ibland skada ängsgröen allvarligt. Försöken visade också att putsning i slutet av september gav fler fröbärande skott och högre skörd i förstaårsvallen.


Norskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down