Fältstudier väcker debatt

En oplanerad extragödsling i Per-Erik Gillbergs vårrapsfält visade sig ge en rejäl merskörd. Senarelagt skördetidpunkt bättrade på skörden ytterligare.
chevron-down