Fantastisk fröodlare från Fyn

200 hektar rödsvingel med en skörd på 1500 kilo per hektar inger respekt. Men det är bara en av många frögrödor som med stor framgång odlas på Hverringe Gods i Danmark.
chevron-down