Får och bor boostar vitklöverfröodling på Nya Zeeland

Nya Zeeland är ett stort fröodlingsland med 40 000 hektar fröodling varav 8 000 är vitklöverfrö. Betande får begränsar den vegetativa tillväxten och är ett recept för flera blomhuvuden. I blomningen är bin och bor viktiga komponenter för en hög fröskörd.
chevron-down