Färre frön med hybrider

Utsädesmängdsförsök 2012 bekräftade tidigare rekommendationer att vårrapshybrider har lägre optimal utsädesmängd än linjesorter. På blivande vårrapsfält som inte bearbetades hösten 2012 kan en grund bearbetning fungera i vår. Men viktigt är att kombinera kemi och jordbearbetning för att få bort oskördad spannmål, stubb eller fånggröda före sådd.
chevron-down