Fast kurs på Bregentved

På danska Bregentved styr man in i framtiden på fasta körspår på drygt 3000 hektar. Man valde John Deeres system för att få det fabriksmonterat och integrerat i hela kedjan. Inför skörd 2011 investerar man i 3 nya Lexion 770 Terratrac 4WD med 40-fots skärbord som nästa pusselbit för att befria marken från spår.
chevron-down