Fem experter om fem ton

Den hägrande skörden på fem ton höstraps per hektar lockade när Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare bjöd in till fältdag hos Erland Nilsson i skånska Burlöv i juni 2007. Fem experter fick upplysa, tolka och sprida kunskap om raps. Och till slut fick de spekulera i vad skörden i fältet skulle landa på.
chevron-down