Feromonfälla vässar kampen mot skidgallmygga

Skador av skidgallmygga gäckar rapsodlingen. Men vid SLU Alnarp bedrivs forskning som söker botemedel på både molekylnivå och med helikopterperspektiv på landskapsbilden. Målet är primärt en feromonfälla som kan öka precisionen i bekämpningen av skidgallmygga.
chevron-down