Finland först med Clearfield

Våren 2011 kommer den första finländska Clearfieldsorten med inbyggd imasamoxtolerans. Vårrybssorten är resultatet av ett ihärdigt intresse och ett enträget arbete under decennier i motvind. Snart kan professor Unto Tulisalo se frukten av livslångt arbete med finländska oljeväxter.
chevron-down