Fler etableringsförsök 2017

Etableringsförsöket på Multorp i Västergötland 2016 blev en succé. Försöket var välbesökt med flera intressanta resultat. 2017 följs försöket upp med tre nya där kombinationen etablering och snigelbekämpning även kommer att studeras
chevron-down