Fler nyanser i ogräspaletten

Nya ogräspreparat som Salsa är på gång in och i HE-VA-sådd raps ställs andra krav än vad klassikerna Nimbus och Butisan Top kan erbjuda. I ekoraps är hackning ett måste. Gemensamt för alla varianter av höstraps är att både mekanisk och kemisk ogräsbekämpning alltid är rätt.
chevron-down