Flera års fröskörd av engelskt rajgräs?

Danska försök viste att bränning av fröhalmen var den bästa höstbehandlingen i engelskt rajgräs inför andra och speciellt inför tredje fröskörd. Ensilering av återväxten var bästa alternativ.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down