Flera års skörd av engelskt rajgräs

Ett försök med sex års fröskörd av engelskt rajgräs viste att mer än två års fröskörd är möjligt – åtminstone om man bränner fröhalmen efter varje skörd.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down