Flera års skörd av tetraploid engelskt rajgräs?

Äldre svenska försök viste att fröskörden minskade 26% från första till andra fröskördeår i engelskt rajgräs. Tetraploida sorter avkastade mer än diploida.


Svenskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down