Flera års skörd av tetraploid engelskt rajgräs?

Två försök viste att ogräsharvning eller extra kväve efter fröskörd gav en betydande merskörd i 2 års frövallar av tetraploid engelskt rajgräs. Skördenivån var dock fortfarande för låg för att flera års skörd på samma insådd var ekonomiskt attraktivt.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down