Flerårigt försök med jordbearbetning inför vårrapssådd, 2008, enskilda försöksresultat

chevron-down