Flytgödsel eller mineralgödsel till engelskt rajgräs på våren?

Två försök visade att svinflyt kan användas som gödselmedel till engelskt rajgräs på våren. En kombination av flytgödsel och mineralgödsel gav högst skörd.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down