Flytgödsel till rödsvingel på hösten

11 försök visade att svinflyt kan ersätta mineralgödselmedel vid kvävetilldelning på hösten i rödsvingel. Den optimala totala kvävegivan är ca 160 kg/ha N.


Danskt försök

Redovisning som PDF

Redovisning som PowerPoint

chevron-down