Förädling för resistens mot kransmögel i höstraps

Ingrid Happstadius, Svalöf Weibull AB
2001-09-25

Projektet ”Förädling för resistens mot kransmögel” startade 1997 och hade två målsättningar. SWAB skulle dels på begäran av SSO fortsätta att göra sjukdomsgraderingar i de officiella sortförsöken av höstraps (bilaga 1). Därutöver skulle nya urvalsmetoder utvecklas genom att genetiskt kartlägga resistensgener för kransmögel och i förlängningen också utveckla genetiska markörer för egenskapen (bilaga 2). Framtagande av växtmaterial och utvärdering av fenotyp i det arbetet utfördes av Svalöf Weibull AB, medan den molekylära delen av projektet utfördes av DNA landmark, Canada, med stor erfarenhet av arbeten med Brassica-genomet.

chevron-down